Tag Archives: The Sim

Anno 1800 เกมสร้างเมืองอิงประวัติศาสตร์

                เมื่อพูดถึงเกมสร้างเมือง หรือเกมสร้างแล้วหลาย ๆ คนคงต้องคิดถึงเกม The Sim ทุก ๆ ภาคที่ถูกออกแบบมาให้สร้างเมือง สร้างบ้าน สร้างครอบครัว สร้างสมาชิก จุดเด่นที่สำคัญของเกมสร้างก็คือ ผู้เล่นรู้สึกถึงความสนุกสนาน และเพลิดเพลินที่ตัวเองได้เป็นผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในเกม พร้อมทั้งออกแบบการดำเนินเป็นไปของเกม ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลัก บ้านเรือน เมือง ตึก และการคมนาคมต่าง ๆ เกมสร้างที่เป็นเกมใหม่ที่ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะการวางแผนผังต่าง ๆ ก็คือเกม Anno 1800 ซึ่งเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นได้วางแผนเกมในการสร้างเมือง โดยใช้รูปแบบการสร้างคล้าย ๆ กับเกม The Sim ที่เคยได้เล่นกัน แต่สิ่งเพิ่มเติมที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเกม มีดังต่อไปนี้ 1.ผู้เล่นเกมจะรู้สึกเหมือนกำลังนั่ง